THẠCH HẠ TỔNG KẾT TRAO GIẢI CUỘC THI XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NÔNG NÔNG MỚI KIỂU MẪU, VƯỜN MẪU

09/07/2018 11:01:35

Xã Thạch Hạ vừa tổ chức hội nghị tổng kết cuộc thi xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiều mẫu, vườn mẫu và phát động tháng cao điểm triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2018.

Thực hiện phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, từ năm 2014 đến nay, xã Thạch Hạ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Cùng với việc tập trung tuyên truyền về các nội dung trong bộ tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu đến từng hộ gia đình, xã Thạch Hạ đã triển khai xây dựng trên tất cả 11 thôn trong toàn xã, trong đó có thôn Liên Nhật đã đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 6 thôn phấn đấu về đích trong năm 2018.

     

Thực hiện kế hoạch của UBND Tỉnh và UBND Thành phố về tổ chức cuộc thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2017, xã Thạch Hạ đã phát động cuộc thi và được Liên đoàn cán bộ thôn cũng như nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, đã có 9/11 thôn và 22 vườn mẫu đăng ký tham gia hội thi.

Qua kiểm tra thực tế và dựa trên tiêu chuẩn để chấm điểm, kết quả thôn Liên Nhật đạt giải nhất, tại cuộc thi xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cấp tỉnh, thôn Liên Nhật nằm trong tốp 8 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong toàn tỉnh xếp loại A; Thôn Liên Thanh, Thôn Liên Hà đạt giải nhì; Giải ba thuộc về thôn Tân Lộc, Minh Tiến; Về kết quả cuộc thi vườn mẫu, giải nhất thuộc về vườn mẫu của ông Nguyễn Đình Vinh thôn Liên Thanh’;  giải nhì là vườn mẫu của ông Nguyễn Đình Châu thôn Liên Nhật và ông Nguyễn Văn Yên thôn Liên Thanh.

    

Trao giải nhất cho vườn mẫu ông Nguyễn Đình Vinh thôn Liên Thanh - xã Thạch Hạ

    

Các hộ gia đình đạt giải cuộc thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu xã Thạch Hạ

Cũng tại hội nghị, xã Thạch Hạ đã phát động tháng cao điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu (từ ngày 15/6 đến 15/7 năm 2018), phấn đấu trong tháng cao điểm này, xã Thạch Hạ sẽ tranh thủ các nguồn lực và huy động tối đa các lực lượng về hỗ trợ các thôn trong xây dựng khu dân cư nông  thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, phấn đấu xây dựng 11 thôn đạt 10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, mỗi thôn xây dựng 5 vườn mẫu, góp phần đưa xã Thạch Hạ đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018./.