KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 8- HĐND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH KHÓA XX

09/07/2018 11:05:43

Sáng ngày 4/7/2018, tại Trung tâm Văn hoá thành phố Hà Tĩnh, kỳ họp thứ 8- HĐND thành phố khoá XX , nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã chính thức khai mạc. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh; Võ Hồng Hải-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Về phía thành phố có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ; Đậu Thị Thủy- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Hà Văn Trọng- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố.

Tại kỳ họp, đại biểu đã nghe báo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm. Năm 2018 thành phố xác định tập trung cao để xây dựng Thành phố đạt đô thị loại II, phường đạt chuẩn văn minh đô thị và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúpđỡ kịp thời của Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, sự tập trung quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết nổ lực của nhân dân, thành phố đã trin khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN một cách quyết liệt và thu được những kết quả nhất định. Tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 5.511 tỷ đồng, bằng 50,88% so với kế hoạch; hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển tốt, nhiều cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ được đưa vào khai thác, kinh doanh. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ xã hội  6 tháng đầu năm ước đạt 7.106 tỷ đồng. CN-TTCN tiếp tục có mức tăng trưởng ổn định, tổng giá trị sản xuất CN-TTCN 6 tháng đầu năm ước đạt 618 tỷ đồng. Công tác xây dựng cơ bản đã thực hiện khá tốt, từ đầu năm đến nay thành phố đã triển khai thực hiện 38 dự án và các công trình thuộc chương trình mục tiêu, giá trị thực hiện vốn dầu tư XDCB do thành phố quản lý  đạt 133 tỷ đồng .

             

Đồng chí Nguyễn Văn Quý -UVBTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khai mạc kỳ hop

 Về xây dựng đô thị loại II, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã nông thôn mới được thành phố thường xuyên tập trung chỉ đạo. Đến nay thành phố cơ bản đạt 88,68/100 điểm, 6 tháng đầu năm đã xây dựng 6 tuyến đường  đạt văn minh đô thị,  nâng tổng số tuyến đường VMĐT đến nay 28 tuyến đường, thành lập mới 3 HTX, 3 mô hình nhỏ, 86 doanh nghiệp..  Các lĩnh vực văn hoá, thông tin, giáo dục, y tế, cải cách hành chính có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội tiếp tục đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững.

           

Các đại biểu về dự kỳ họp

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH  -QP-An 6 tháng cuốinăm 2018 dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là khối lượng công việc xây dựng đô thị loại II còn nhiều; tình hình thời tiết dự báo sẽ có nhiều diến biến bất thường... Để thực hiện  thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, QP-AN 6 tháng cuối năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được thành phốđề ra. Về phát triển kinh tế, tiếp tục tạo điều kiện để các dự án đầu tư, các loại hình sản xuất tiếp cận được các cơ chế khuyến công của Tỉnh và cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất của thành phố. Điều chỉnh mở rộng cụm công nghiệp Thạch Đồng và triển khai xây dựng dự án đầu tư khu xử lý nước thải cụm. Hoàn thành lập quy hoạch tổng thể  đầu tư xây dựng chợ Cầu Đông;Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trong vụ Hè thu,vụ Đông và kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2018. Tiếp tuc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án xã hội hóa huy động nguồn lực thực hiện Nghị quyết 02 trong các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân; tiếp tục chỉ đạo và đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí phường văn minh đô thị; tập trung chỉ đạo hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;chuẩn bị tốt kế hoạch năm học 2018-2019; tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo thực hiện việc cấp đổi giáy chứng nhận quyền SDĐ; tăng cường quản lý trật tự đô thị; đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội...

              

Đồng chí Lương Quốc Tuấn - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố thông qua báo cáo đành giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Cũng tại phiên khai mạc, các  đại biểu cũng đã nghe báo cáo tóm tắt tờ trình, báo cáo thu-chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ giải pháp  6 tháng cuối năm 2018; tờ trình vviệc đề nghị bãi bỏ Nghị quyết 14, Nghị quyết 66 của HĐND thành phố; báo cáo hoạt động  của TT HĐND thành phố 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tờ trình về chương trình giám sát của HĐND thành phố; báo cáo tóm tắt của  TT-UBMTTQ thành phố về công tác giám sát và tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 và một số báo cáo quan trọng khác.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy-Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bám sát cơ sở  của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp phát triển Kinh tế-Xã hội-QP-AN 6 tháng cuối năm 2018, đ.c đề nghị các phòng, ban, ngành thành phố tập trung cao độ các giải pháp nhằm thực hiện thành công xây dựng thành phố đạt đô thị loại II và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đô thị loại II; đẩy mạnh phong trào xây dựng phường đat chuẩn văn minh đô thị, xã nông thôn mới.

            

Đồng chí Nguyên Hồng Lĩnh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu tại kỳ họp

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các ban, ngành, địa phương cần cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương đ xây dựng kế hoạch thực hiện; đại biểu HĐND thành phố cần tập trung nghiên cứu, thaỏ luận kỹ các Nghị quyết của HĐND thành phố dự kiến sẽ ban hành; yêu cầu các đại biểu HĐND thành phố tiếp tục phát huy vai trò người đại biểu dân cử, nâng cao năng lực, trách nhiệm, điều hành linh hoạt, thực hiện tốt việc tranh luận, phản biện của mình trước nhân dân…nhằm góp phần tích cực xây dựng thành phố phát triển bền vững, hiện đại.

Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khoá XX dự kiến sẽdiễn ra trong 2 ngày từ ngày 4 đến 5/7/2018 .