Xã Thạch Hạ họp tăng cường thu phí vệ sinh môi trường theo nghị quyết 24/NQ – HĐND của HĐND thành phố Hà Tĩnh

30/10/2018 14:53:03

Thực hiện nghị quyết số số 24/NQ – HĐND ngày 27/11/2018 của HĐND thành phố Hà Tĩnh về việc thông qua Đề án “ Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo; căn cứ Nghị quyết số: 23/NQ-HĐND ngày 20/07/2018 của HĐND xã Thạch Hạ về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018. UBND xã Thạch Hạ đã tiến hành lập bộ phí VSMT, thu gom rác thải 2018 đến hết năm 2019 và tiên hành thu phí VSMT theo mức phí mới từ ngày 01/8/2018

 

Chiều ngày 26/10/2018. Tại nhà văn hóa xã Thạch Hạ. UBND xã Thạch Hạ đã tổ chức họp triển khai công tác thu phí vệ sinh môi trường theo nghị quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Các đại biểu cùng tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đồng chí  Nguyễn Hữu Đức - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Đồng chí Nguyễn Văn Hóa – Chủ tịch UBMTTQ, Đ/c Trương Công Thành – Phó Chủ tịch HĐND, Đ/c  Trương Thế Kỷ - Phó Chủ tịch UBND xã, các Đ/c trưởng phó các ban ngành đoàn thể cấp xã, Bí thư, thôn trưởng, thôn phó các thôn và các thành viên tổ thu gom rác thải.

     
Đ/c Trương Thế Kỷ - Phó Chủ tịch UBND xã điều hành hội nghị

Thực hiện nghị quyết số số 24/NQ – HĐND ngày 27/11/2018 của HĐND thành phố Hà Tĩnh về việc thông qua Đề án “ Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo; căn cứ Nghị quyết số: 23/NQ-HĐND ngày 20/07/2018 của HĐND xã Thạch Hạ về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018. UBND xã Thạch Hạ đã tiến hành lập bộ phí VSMT, thu gom rác thải 2018 đến hết năm 2019 và tiên hành thu phí VSMT theo mức phí mới từ ngày 01/8/2018 với các mức thu như sau:

  1. 1.     Đối với hộ gia đình:

-         Hộ gia đình từ 1 - 2 người: Thu 19.000 đồng/hộ/tháng = 100%mức tối đa

-         Hộ gia đình từ 3 - 4 người: Thu  30.000 đồng/hộ/tháng = 68,2%mức tối đa

-         Hộ gia đình từ 5 người trở lên: Thu 35.000 đồng/hộ/tháng = 56,5% mức tối đa

  1. 2.     Đối với hộ gia đình kinh doanh buôn bán: Thu 40%/ tổng mức thu tối đa

-         Hộ có khối lượng rác ≤ 1m3/ tháng: Mức thu 70.000 đồng/tháng

-         Hộ có khối lượng rác > 1m3/ tháng: Mức thu 140.000 đồng/tháng

  1. 3.     Hộ gia đình kinh doanh nhà nghĩ, nhà trọ:

 Mức thu 14.000 đồng/phòng/tháng

  1. 4.     Hộ kinh doanh ăn uống: 170.000đồng/m3
  2. 5.     Khối trường học: Thu 48,7% tổng mức tối đa

-         Có khối lượng rác ≤ 1m3/ tháng: Thu 150.000đ/tháng

-         Có khối lượng rác >1m3/ tháng: Thu 170.000đ/tháng

  1. 6.     Trụ sở làm việc của các cơ quan: : Thu 48,7% tổng mức tối đa

-         Có khối lượng rác ≤ 1m3/ tháng: Thu 150.000đ/tháng

-         Có khối lượng rác >1m3/ tháng: Thu 170.000đ/tháng

  1. 7.     Trạm y tế (Không kể chất thải nguy hại): : Thu 48,7% tổng mức tối đa

-         Có khối lượng rác ≤ 1m3/ tháng: Thu 100.000đ/tháng

-         Có khối lượng rác >1m3/ tháng: Thu 170.000đ/tháng

  1. 8.     Rác thải tại các chợ: Thu 48,7% tổng mức tối đa

Thu : 240.000đồng/tháng

   
   
Đại biểu Nguyễn Huy Anh và Lê Thị Hương cùng phát biểu trao đổi kinh nghiệm tại hội nghị

Tuy nhiên việc thu phí trong thời gia qua đạt kết quả còn thấp vì vậy tại cuộc họp này các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp để thu phí theo quy định trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền và giao cho các thôn, các tổ chức đoàn thể tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện việc đóng phhis vệ sinh môi trường theo quy định và đây cũng chính là một trong những trách nhiệm của công dân trong công tác bảo vệ môi trường, chấp hành chính sách pháp luật.

   
Đ/c Nguyễn Hữu Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo hội nghị

                                                                      Ngọc Hóa