Đại hội Mặt trận tổ quốc xã Thạch Hạ khóa XVII nhiệm kỳ 2019 - 2024

15/02/2019 14:14:57

Sáng ngày 23/01/2019, tại nhà văn hóa xã Thạch Hạ UBMTTQ Việt Nam xã Thạch Hạ tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XVII nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Về tham dự đại hội có đồng chí lê Hữu Hùng - Phó Chủ tịch UBMTTQ thành phố, thành viên đoàn công tác của Thành Ủy phụ trách đơn vị xã Thạch Ha, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã và Ban Thường trực MTTQ xã, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội xã Thạch Hạ cùng với Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác MTTQ các thôn, cán bộ lão thành cách mạng và 115 đại biểu chính thức đại diện dân dân tại các thôn trong xã đã về dự đông đủ.

                                          
                             
Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội

 

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thạch Hạ và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện tố các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động, vận động nhân dân đoàn kết xây nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, từng bước cải thiện cuộc sống và xây dựng quê hương Thạch Hạ ngày càng đổi mới. Nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động đã làm cho bộ mặt nông thôn của xã Thạch Hạ ngày thêm đổi mới. Đến nay, Toang xã có 11/11 thôn đạt tiêu chuẩn làng văn hóa, 92,5 % hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Cùng với việc đổi mới phương thức hoạt động thời gian qua,  MTTQ xã đã làm tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; đồng thời, MTTQ xã cũng làm tốt chương trình xóa đói giảm nghèo, kiên cố hóa nhà ở. Kết quả, toàn xã đã có hàng chục ngôi nhà đại đoàn kết được tu sửa và xây mới với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng; Phối hợp với quỹ thiện tâm của tập đoàn vingrroup nhân rộng mô hình ngân hàng bò cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; vận động các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp trên địa bàn xã hỗ trợ hàng trăm suất quà tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn… Các phong trào đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt. Điểm nổi bật của MTTQ Việt Nam xã Thạch Hạ trong nhiệm kỳ qua là đã  huy động được sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới  trong 5 năm qua bà con nhân dân đã đóng góp 30 tỷ 995,7 triệu đồng xây dựng cơ sở ha tầng, cụ thể : xây dựng 9,22km đường giao thông nông thôn với nguồn lực nhân dan đóng góp là 1 tỷ 883 triệu đồng; lát 9482 mét vuông vỉa hè , người dân đóng góp 441 triệu đồng; xây dựng 14,47 km mương tưới  người dân đóng góp 2 tỷ 473 triệu động với phong trào vân động người dân hiến đất, vật kiến trúc trên đất trong nhiệm kỳ qua đã vân động người dân hiến 6100 mét vuông đất và các vật kiến trúc trên đất, đóng góp 18 260 ngày công; với tổng giá trị 21 tỷ 280 triệu đồng; xây dựng được 21 vườn mẩu, 4 nhà lưới trồng dưa leo, thành lập mới 1 tổ hợp tác trồng rau an toàn theo hướng nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao,4 mô hình tích tụ ruộng đất ; nâng cấp 3 nhà văn hóa, xây dượng và nâng cấp 8 sân bóng đá, 3 tiểu công viên và dụng cụ luyện tập thể  dục thể thao, điểm vui chơi của người già và tre em ở các thôn thôn nguồn đóng góp của người dân là 678 triệu đồng; đến naythu nhập bình quân đầu người 36triệu đồng / người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 3,08% hộ cận nghèo chiếm 4,03%; có 2 thôn Liên Nhật và Minh Tiến đạt khu dân cư kiểu mẫu;  Cùng với đó, MTTQ Việt Nam xã Thạch Hạ và các tổ chức thành viên còn làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, xây dựng được 11 tổ tự quản ở các thôn về an ninh trật tự, an ninh chinh trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững.  Xây dựng khối đại đoàn kết tôn giáo dân tộc được củng cố chính vì vậy thời gian quan mặt trận tổ quốc xã ®· th¾t chÆt mèi quan hÖ mËt thiÕt víi H§MV xø trong viÖc phèi hîp b¶o vÖ ANTT ®Ó c¸c gi¸o xø tæ chøc tèt c¸c ngµy lÔ träng, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó giáo xø xây dựng cơ sở mầm non; th¨m hái, ®éng viªn c¸c Linh môc, chức việc vµ c¸n bé cèt c¸n vïng gi¸o nh©n c¸c dÞp lÔ trọng. Tõ ®ã khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng. Thông qua các hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên xây dựng quỹ hỗ trợ cho nông dân, phụ nữ nghèo, cựu chiến binh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tương trợ giúp đỡ nhau với nét đẹp truyền thống "Lá lành đùm lá rách", vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; giải quyết việc làm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tạo thêm việc làm mới cho người lao động. Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng nâng cao.  

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ xã Thạch Hạ tập trung vào một số nhiệm vụ như: tăng cường, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, triển khai các cuộc vận động thiết thực, ý nghĩa đến với 100% hộ dân; thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng và giữ vững 100% thôn văn hóa, duy trì tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 92% trở lên; Toàn dân được phổ biến giáo dục pháp luật và chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, 100 % các ban công tác mặt trận các thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ;

                           
Đ/c Nguyễn Hữu Hùng - Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Hữu Hùng - Phó Chủ tịch UBMTTQ thành phố và đồng chí Nguyễn Hữu Hùng – Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hạ đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ xã Thạch Hạ trong nhiệm kỳ vừa qua; Các đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế và lưu ý một số vấn đề quan trọng để MTTQ  Việt Nam xã Thạch Hạ nhiệm kỳ mới cần tập trung thực hiện  như tiếp tục vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới để xây dựng quê hương Thạch Hạ giàu đẹp.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội MTTQ xã Thạch Hạ đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử    đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ xã Thạch Hạ khóa XVII nhiệm kỳ 2019 – 2024, cử    đồng chí đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Văn Hóa tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBMTTQ xã  khóa  XVII nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

                     
Các đồng chí  BCH nhiệm kỳ 2019 - 2024 lên nhận nhiệm vụ

 

Ngọc Hóa