XÃ THẠCH HẠ PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NĂM 2019

07/03/2019 09:00:43

Năm 2013 xã Thạch Hạ là đơn vị đầu tiên ở thành phố về đích nông thôn mới; từ đó đến nay Thạch Hạ tiếp tục nỗ lực, thực hiện đạt được khối lượng lớn và có chuyển biến hết sức tích cực trong tổ chức thực biện nhiệm vụ. Năm 2019, xã Thạch Hạ được Thành phố giao chỉ tiêu xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Qua khảo sát thực tế tại địa bàn, Đoàn công tác của thành phố đánh giá cao những việc làm được của cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Thạch Hạ trong việc nâng cao chất lượng của các tiêu chí. Mức độ đạt NTM của xã cao hơn so với các địa phương trong Thành phố, trong tỉnh; cách tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ xã, đến thôn, của cán bộ, Đảng viên và người dân thực hiện sáng tạo, nề nếp; hệ thống hạ tầng giao thông, cơ sở vật vất văn hóa, Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập người dân được quan tâm đã phát huy được lợi thế, tranh thủ nguồn lực, cơ chế của Thành phố, của Tỉnh...Hình thành nhiều mô hình điển hình, như: phát triển các mô hình sản xuất, khu dân cư mẫu, vườn mẫu, huy động nguồn lực xã hội hóa...

 

 Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Tĩnh do đồng chí Trịnh Văn Ngọc –Tỉnh ủy viên,  Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Ban trực Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thạch Hạ về đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới  kiểu mẫu năm 2019.

                                                
Trong ảnh là  mô hình kinh tế thanh niên trồng dưa lưới trong nhà kính do đoàn viên Nguyễn Tuấn Anh- Phó Bí thư Chi đoàn thôn Liên Hà làm chủ

 Tuy nhiên, xã Thạch Hạ là xã có địa bàn rộng, đông dân, địa bàn đông đồng bào có đạo; NTM không đồng đều về phát triển giữa các thôn; nhu cầu nguồn lực xây dựng NTM rất lớn; công tác tuyên truyền, các tiêu chí như: giao thông, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; khu dân cư mẫu-vườn mẫu còn nhiều khó khăn...khối lượng để đạt chuẩn NTM kiểu mẫu còn nhiều; công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị tại các tuyến đường trục xã, vệ sinh môi trường, quản lý nhà nước một số lĩnh cần được tăng cường...

                                                                                                          
 Đồng chí Nguyễn Sông Hàn - Chủ tịch UBND xã Thạch Hạ báo cáo về kết quả xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua và kế hoạch xây dựng xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trinh Văn Ngọc – Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Việc xây dựng Nông thôn mới là cả một quá trình, thường xuyên và lâu dài đề nghị xã Thạch Hạ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ và nhân dân, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để xây dựng nông thôn mới thực sự vững chắc và hiệu quả. Rà lại khung kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2019 bám theo Quyết định 05 của UBND tỉnh và Quyết định 691 của Thủ tướng Chính phủ; điều chỉnh lại các nội dung cần bố trí nguồn lực để đảm bảo tính khả thi thực hiện, những nội dung thực hiện theo hướng đô thị như: Giao thông, tiểu công viên, nhà văn hóa thôn, khu thể thao thôn cần có lộ trình dài hạn hơn để đảm bảo giải pháp nguồn lực. Tập trung cao, quyết liệt thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm, Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu.Xây dựng khung kế hoạch chi tiết các nội dung thực hiện tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu đến từng thôn.Tiếp tục kêu gọi huy động xã hội hóa nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới. 

                         
 Đồng chí Trịnh Văn Ngọc - Chủ tịch UBND thành phố ,Phó Ban Trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

 Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các phòng, ban thành phố tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, phối hợp với xã Thạch Hạ để có những điều chỉnh kịp thời giúp xã Thạch Hạ hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng kế hoạch đã đề ra./.

Nguồn: Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Tĩnh