Ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

01/04/2019 14:43:35

Sáng ngày 1/4, tại UBND xã Thạch Hạ, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở xã Thạch Hạ năm 2019 tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

 

Về tham dự lế ra quân có đồng chí Lương Hà Long – thành viên ban chỉ đạo điều tra  thành phố Hà Tĩnh phụ trách đơn vị xã Thạch Hạ, các đồng chí trong Ban thường vụ Đản ủy; thường trực HĐND; lãnh đạo UBND; UBMTTQ; các ban nhành đoàn thể cấp xã; các đồng chí bí thư thôn trưởng các thôn trên địa bàn xã; các đồng chí trong Ban chỉ đạo, điều tra viên tổng điều tra dân số và nhà ở xã Thạch Hạ năm 2019.

                                  
             Các đại biểu tham dự lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 

Thực hiện kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Văn phòng UBND xã Thạch Hạ đã tham mưu cho UBND xã Thạch Hạ thành lập  Ban chỉ đạo điều tra và tổ điều tra viên tại các thôn với tinh thần điều tra chính xác, kịp thời, khách quan và khoa học nhằm góp thần cùng cả nước thực hiện thắng lợi cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Cuộc điều tra lần này sẽ tập trung vào các nội dung chính như: Thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, hôn nhân, mức độ sinh - chết và phát triển dân số, tình trạng lao động, việc làm, tình trạng về nhà ở và nhiều nội dung thông tin khác.

                      
Ông Trương Thế Kỷ - Phó Chủ tịch UBND, trưởng ban Chỉ đạo phát động lễ ra quân

 

Phát biểu chỉ đạo lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ông Nguyễn Sông Hàn – Chủ tịch UBND xã Thạch Hạ nhấn mạnh  “Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra quan trọng, phức tạp, phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến các hộ dân cư và người dân thực tế thường trú trên địa bàn, thu thập số liệu trong thời gian ngắn, nhiều điểm mới nên phải huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc một cách quyết liệt; mỗi người dân hãy cung cấp đầy đủ, chính xác các thôn tin giúp điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ của mình; các điều tra viên hãy tỷ mỹ, cận trọng thu thập đầy đủ các thông tin yêu cầu, các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ và tham gia tích cực vào cuộc tổng điều tra..:”

                                 
Ông: Nguyễn Sông Hàn - Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo tại  lế ra quân

 

Để triển khai công tác thu thập thông tin một cách hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra, Ban chỉ đạo xã chủ trì, phối hợp với các ban ngành liên quan triển khai cuộc Tổng điều tra theo đúng tiến độ; quán triệt các điều tra viên đến tận hộ gia đình để thu thập thông tin đầy đủ, chính xác./.

Ngọc  Hóa