Hội nghị đối thoại quý 1 - 2019

02/04/2019 09:24:31

Sáng ngày 01/4/2019, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng - Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Sông Hàn - Chủ tịch UBND xã đã tiếp xúc đối thoại trực tiếp với cán bộ và nhân dân xã Thạch Hạ. Cùng dự có đồng chí Hồ Văn Đại – Thành ủy viên, phó ban Dân vận thành ủy Hà Tĩnh; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo UBND xã và các đồng chí cán bộ, công chức cấp xã; liên đoàn cán bộ các thôn.

 

Mục đích của cuộc đối thoại để Đảng ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của Nhân dân; tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của Nhân dân; đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; kịp phát hiện những vấn đề còn vướng mắc phát sinh để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp; tuyền truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương của cấp ủy, quy định của chính quyền địa phương; những thuận lợi khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; kịp phát hiện những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đặc biệt là trong gia đoạn xây dựng vườn mẫu, thôn mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đối thoại để nhân dân hiến kế trong phát triển kinh tế - xã hội và trong đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng.

                                     
Các đồng chí chủ trì Hội nghị đăng điều hành hội nghị

Trong không khí thắng thắn, cởi mở và xây dựng, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có 8 lượt ý kiến phát biểu tập trung vào các ý kiến kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương thuộc các lĩnh vực liên quan như sản xuất nông nghiệp, giao thông thủy lợi, giáo dục đào tạo; tài nguyên môi trường; xây dựng nông thôn mới, vườn mẫu, thôn mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu...

                                         
Đ/c Nguyễn Hữu ùng - Bí thư đảng ủy phát biểu định hướng thảo luận tại hội nghị

 

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, các đồng chí lãnh đạo xã đã lắng nghe, giải trình và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân.

Đối với những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi liên quan thuộc thẩm quyền địa phương đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã cùng cán bộ chuyên môn liên quan làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại.

                                   
Đ/c Nguyễn Sông Hàn - Chủ tịch UBND xã phát biểu giải trình và bế mạc hội nghị

 

Phát biểu kết luận tại buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Sông Hàn – Chủ tịch UBND xã cảm ơn các ý kiến, đề xuất trao đổi dân chủ, thẳng thắn của Nhân dân đối với Đảng ủy, chính quyền xã. Đồng thời, đồng chí đã trao đổi, giải trình các vấn thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề cần có thời gian xác minh, làm rõ đồng chí giao cho các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Ngọc Hóa