Xã Thạch Hạ khai mạc huấn luyện chiến đấu năm 2019

02/04/2019 09:32:19

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-BCH ngày 17/01/2019 của Ban chỉ huy quân sự thành phố Hà Tĩnh về huấn luyện dân quân năm 2019. Sáng nay, ngày 02/4/2019, Ban chỉ huy quân sự xã Thạch Hạ khai mạc huấn luyện chiến đấu năm 2019 các đồng chí dân quân tự vệ thuộc đơn vị xã Thạch Hạ.

 

                                                    
Các lực lượng tham dự huấn luyện chiến đấu năm 2019

Về tham dự lớp huấn luyện có đồng chí Thiếu tá Trần Văn Hà – Trợ lý Ban dân quân Ban chỉ huy quân sự thành phố Hà Tĩnh, cán bộ phụ trách địa bàn xã Thạch Hạ và các đồng chí trong BCH quân sự thành phố Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chính trị viên BCH quân sự xã; cùng các đồng chí trong Ban Thường Vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo  UBND, UBMTTQVN xã, trưởng các ban, ngành đoàn thể cấp xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn, BCH các chi hội, hiệu trưởng các trường học trên địa bàn xã và có 64 đồng chí lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện trong đợt này và 32 đồng chí thuộc đối tượng 4.

                                      
Đ/c Trương Thế Kỷ - Phó Chủ tịch UBND xã khai mạc huấn luyện chiến đấu năm 2019

 Đây là đợt huấn luyện nhằm mục đích bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 và lực lượng dân quân xã nhà về quan điểm, đường lối của Đảng và nhà nước ta đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

                                    
Đ/c Nguyễn Sông Hàn - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các thành phần tham dự huấn luyện chiến đấu năm 2019

64 đồng chí dân quân tự về sẽ tiếp tục được huấn luyện về quốc phòng quân sự gồm: xây dựng, hoạt động của dân quân tự vệ, dự bị động viên ở các thôn, huấn luyện điều lệnh đội ngũ, huấn luyện kỹ thuật bắn súng, tập ném lựu đạn trong những ngày tiếp theo. Đây là lực lượng nòng cốt góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, xây dựng  địa phương vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới.

                                     
Đ/c Nguyễn Hữu Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự xã đang truyền đạt kiến thức Quốc phòng - An ninh cho các đối tượng huấn luyện chiến đấu năm 2019

                                             Ngọc Hóa