Hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ hè thu năm 2019

22/04/2019 09:53:18

Sáng ngày 02/5, tại nhà văn hóa xã Thạch Hạ. UBND xã Thạch Hạ tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ hè thu năm 2019. Phó Chủ tịch UBND xã Trương Thế Kỷ chủ trì.

 

Mục tiêu của vụ sản xuất hè thu 2019 là gieo cấy 160 ha lúa trên các vùng năng suất ước đạt 46 tạ/ha, cơ cấu các giống lúa dưới 105 ngày = 90 ha, Cơ cấu giống 105 -115 ngày 70 ha. Diện tích sản xuất cây trồng cạn 60 ha, trong đó đậu 20ha  năng suất ước đạt 7 tạ/ha, vừng 10 ha năng suất ước đạt 6 tạ/ha, lạc  9 ha năng suất ước đạt 14 tạ/ ha, rau màu các loại 17 ha năng suất 4,5 tấn/ha. Xây dựng 7 mô hình kinh tế (trồng trọt 2, chăn nuôi 1, nuôi trồng thủy sản 4); tiếp tục chỉ đạo 50 mô hình đã đăng ký theo quyết định 594 của thành phố. Về chăn nuôi đàn trâu bò  500  con, đàn lợn   600  con, đàn gia cầm  70.000  con, thỏ 500 con. Đối với sản xuất cây vụ đông co cấu  4 ha khoai lang, 25 ha rau màu các loại.

                                                            
Các đại biểu cùng tham dự hội nghị triển khau đề án sản xuất vujHef - Thu

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nêu lên một số khó khăn trong sản xuất hè thu, đặc biệt do nắng nóng đến sớm và kéo dài, nguy cơ hạn hán, thiếu nước sản xuất là rất cao. Xu hướng người dân để hoang hóa đồng ruộng là rất cao, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, dẫn đến lợi nhuận chưa cao, bà con nông dân không mặn mà với sản xuât.

                                   
Ông Trương Thế Kỷ - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Hạ triển khai đề án sản xuất vụ Hè - Thu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai đề án ông Nguyễn Sông Hàn – Chủ tịch UBND xã thay mặt cho cấp ủy chính quyền địa phương xã Thạch Hạ nhấn  mạnh về tư tưởng và quan điểm chỉ đạo của xã là tập trung triển khai thực hiện đề án sản xuất vujhef – Thu đạt kết quả cao; trước mắt ưu tiên tập trung cho công tác xuống mạ, công tác thủy lợi, đầu tư sản xuất, hạn chế tối đa việc để hoang hóa đồng ruộng, gắn với tận dụng tối đa diện tích để sản xuất...Cơ cấu các giống ngắn ngày, nhằm thu hoạch trước mùa mưa bão, hạn chế thiên tai. Thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn hộ theo hướng vườn mẫu, phát triển các sản phẩm chủ lực. Phát triển chăn nuôi đi đôi với bảo vệ môi trường, an toàn dịch bệnh. Trước mắt các thôn, các xứ đồng cần chủ động phương án sản xuất hè thu, ngay khi thu hoạch lúa vụ xuân đến đâu, triển khai sản xuất hè thu đến đó./.

                                 
Ông Nguyễn Sông Hàn - Chủ tịch UBND xã Thạch Hạ phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ Hè - Thu

                                                                                                                                Ngọc Hóa