Thôn Hạ xã Thạch Hạ rộn ràng tháng cao điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

23/04/2019 10:37:11

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm để củng cố và nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nhất là phong trào hiến đất mở đường, xây dựng vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng khu dân cư kiễu mẫu đang mở ra bước tiến mới từng bước làm thay đổi diện mạo thôn Hạ, xã Thạch Hạ.

 

Thực hiện kế hoạch số 07/KH – UBND ngày 19/01/2019 của UBND xã Thạch Hạ về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; trong đó có chương trình các tháng cáo điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại các thôn. Đối với thôn Hạ lấy tháng 5 năm 2019 làm tháng cao điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Ban công tác mặt trận thôn, ban phát triển thôn đã họp xây dựng kế hoạch hành động với 4 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng hành động: một là tiếp tục hoàn thiện lát vỉa hè trên tuyến đường Quang Trung, hai là vận động người dân hiến đất mở rộng 500m đường dân cư lối 2 từ 2,5m mở rộng nền đường 5m và lề đường mỗi bên 1m; vận động người dân hiến đất giải phóng mặt bằng xây dựng 1.000 đường vành dai với chiều rộng 13; ba là tổ chức làm trên 1.000m mương thoát bân; bốn là phá bỏ 25 vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, sắp xếp đồ đạc, vệ sinh môi trường tất cả các hộ dân trong thôn.

                                                                         
Người dân tham gia lát vỉa hè tuyến đường Quang Trung

Qua 1 tuần đầu triển khai tháng cao điểm đến thời điểm hiện tại thôn đã vận động giải phóng được 300m đường giao thông lối hai; phá bỏ được 4 vườn tạp; ngoài ra thôn đã vận động các hộ cam kết hiến đất mở rộng đường giao thông lối 2 và các tuyến đường khác; đối với các tổ liên gia, các hộ gia đình không ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng mở rộng đường giao thông nông, thôn giao kế hoạch chỉnh trang đường làng ngõ xóm, chỉnh trang vườn hộ, hoàn thiện các tiêu chí về vệ sinh môi trường….

                             
Tham gia giải phóng mặt bằng tuyến đường lối 2 thôn Hạ

Bà Phạm Thị Thanh Liễu – Bí thư chi bộ -  Trưởng tiểu ban phát triển thôn Hạ cho biết, để hoàn thành được hệ thống đường giao thông nông thôn, hệ thống mương thoat bẩn trên các tuyến đường trong thôn, người dân thôn Hạ phải hy sinh hiến đất để mở rộng đường, hiện tại có hơn 30 hộ đã đồng ý hiến đất để mở đường và có những hộ hiến trên 120m2 đất; sau khi giải phóng mặt bằng cần phải huy động khoảng 40.000.000 để đổ đường; với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm tiếp tục hoàn thiện lát vỉa hè trên tuyến đường Quang Trung, làm mương thoát bẩn và hoàn thành các tiêu chí khu dan cư kiểu mẫu. Phấn đấu đưa thôn hạ đạt tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất.

                             
Ông Nguyễn Sông Hàn - Chủ tịch UBND xã tham gia phá bỏ vườn tạp cho nhân dân

Ở thời điểm hiện tại trên thôn Hạ như một đại công trình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; từ trên tuyến đường Quang Trung người dân phối hợp giải phóng mặt bằng lát vỉa hè làm cho đường thông hè thóang; trên đường dân cư lối hai máy móc đang ầm ầm phá bỏ từng mét hàng rào để mở rộng đường giao thông; hay trên các vườn hộ của nhân dân tiếng máy cắt cây đang rầm rú để dẹp bỏ vườn tạp. Quả thật đúng nghĩa thôn Hạ tuy đi sau nhưng đang rộn ràng trên công trường xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Chúng ta huy vọng rằng với sự đồng thuận chung tay của người dân và chỉ đạo quyết liệt các các cấp các ngành, ban phát triển thôn thì không bao lâu thôn Hạ sẽ hoàn thành các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu góp phần cùng với đơn vị xã Thạch Hạ hoàn thành đơn vị xã nông thôn mới kiểu mẫu./.

Một số hình ảnh hoạt động tháng cao điểm tại  thôn Hạ

                                                                                        Ngọc Hóa