Kiểm tra kết quả xây dựng Cơ quan văn hóa năm 2018

18/10/2018 15:46:39

Sáng ngày 18/10/2018, Tại Hội trường UBND xã Thạch Hạ toàn thể cơ quan UBND xã Thạch Hạ đã tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDVH thành phố Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra công tác xây dựng Cơ quan đạt chuẩn văn hóa tại UBND xã Thạch Hạ.

          Thành phần đoàn kiểm tra có ông Nguyễn Xuân Long – Chủ tịch liên đoàn lao động thành phố Hà Tĩnh, trưởng đoàn cùng các đồng chí trong đoàn kiểm tra của thành phố Hà Tĩnh.

Về phía địa cơ qua UBND xã Thạch Hạ có đồng chí Nguyễn Hữu Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí  Nguyễn Hữu Đức - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; đồng chí Nguyễn Sông Hàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, cùng toàn thể các đồng chí đoàn viên công đoàn cơ sở xã Thạch Hạ.

                      
 Toàn cảnh buổi kiểm tra 

Cơ quan UBND xã Thạch Hạ có 35 đồng chí đoàn viên công đoàn, trong đó 21 đồng chí là cán bộ công chức, còn lại 14 đồng chí là cán bộ bán chuyên trách, hợp đồng lao động. Trong năm 2018, UBND xã Thạch Hạ đã triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo “Phong trào TDĐKXDVH thành phố” Hà Tĩnh về xây dựng “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Nếp sống văn hóa văn minh đô thị - Văn hóa nông thôn mới”. Ngoài ra đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo đã triển khai đăng ký đảm bảo theo hướng dẫn của các cơ quan cấp có thẩm quyền; tổ chức các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao; tổ chức có hiệu quả các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; phong trào văn nghệ - thể dục thể thao được duy trì thường xuyên và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ…

                   
Ông Nguyễn Sông Hàn - Chủ tịch UBND xã, Thủ trưởng Cơ quan báo cáo cùng đoàn kiểm tra

Tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế hồ sơ liên quan đến công tác xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa tại cơ quan  và các thiết chế văn hóa công sở cũng như trang thiết bị, khuôn viên cơ quan…. Qua kiểm tra cho thấy hồ sơ đảm bảo theo yêu cầu, có biên bản các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, báo cáo đảm bảo thời gian quy định; các thiết chế văn hóa, trang thiết bị tại cơ quan đầy đủ, khuân viên xanh sạch đẹp... và kết quả chấm điểm cơ quan UBND xã Thạch Hạ đạt 90/100 điểm.

                 
Ông: Nguyễn Xuân long - Chủ tịch LĐLĐ thành phố, Trưởng đoàn kiểm tra tổng hợp kết luận tại buổi kiểm tra

Đoàn Kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả mà cơ quan UBND xã Thạch Hạ đã đạt được trong phong trào xây dựng Cơ quan đạt chuẩn văn hóa trong thời gian qua; đồng thời đề nghị một số biện pháp để cơ quan  thực hiện phong trào tốt hơn nữa trong thời gian tới và đoàn sẽ có tổng hợp báo cáo  Ban Chỉ đạo “Phong trào TDĐKXDVH thành phố” Hà Tĩnh xem xét công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa cho UBND xã Thạch Hạ./.

                                             Ngọc Hóa