LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2019

24/04/2019 17:08:41

Trên cơ sở chương trình công tác của UBND thành phố Hà Tĩnh. UBND xã Thạch Hạ xây dựng chương trình công tác tháng 01 như sau:

 

 

 

Ngày/thứ

Nội dung

Phân công Thường trực

Địa điểm

02/thứ 3

Sáng:7 giờ 00:Tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng và hội nghị đối thoại với cấp ủy chính quyền quý 3 năm 2018.

- Giao ban BTV Đảng ủy

BT Đảng ủy-CT UBND

 

BTV Đảng ủy

 

Hội trường UBND

Phòng BT Đảng ủy

03/thứ 4

Dự kiến từ ngày 02/10-09/10/2018 BQL XD NTM xã kiểm tra đánh giá các tiêu chí XD khu dân cư kiểu mẫu các thôn Liên Hà, Liên Thanh, Tân Lộc, Minh Yên

 

 

VPNTM-VPUB

 

 

BQL XD NTM

03- 10 /thứ 4

Đi cơ sở chỉ đạo 90 ngày cao điểm xây dựng NTM thôn Liên Hà

BCĐ-BQL XDNTM

 

11 thôn

 05/thứ 5

Tiếp công dân định kỳ

TT UBND

Phòng tiếp dân

07/CN

Nghỉ

 

 

08/thứ 2

Giao ban tuần

BTV

Hội trường Gác 2

09/thứ 3 đến 12/10

Đi cơ sở chỉ đạo 90 ngày cao điểm xây dựng NTM

BCĐ-BQL XDNTM

 

11 thôn

07/CN

Nghỉ

 

 

10/thứ 3

Chiều: Gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm ngày thành lập Công an xã

 

TT UBND

Hội trường Gác 2

11/thứ 4

- Giao ban quý III năm 2018 cụm ATLC tại Phường Nguyễn Du

 

P.Nguyễn Du

12/ thứ 5

 - Tiếp dân định kỳ

- Chỉ đạo ra quân 10 ngày cao điểm thôn Liên Thanh XD khu dân cư kiểu mẫu

 

BQL XD NTM

 

Thôn Liên Thanh

13/thứ 6

- Hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Hội Nông dân Việt Nam (14/10) và Ngày  thành lập các ban Đảng, UBKT, Văn phòng cấp ủy.

 

BTV

 

Hội trường UB xã

07/CN

Nghỉ

 

 

15/thứ 2

Sáng: Giao ban UBND toàn cơ quan

Chiều:Tổ chức gặp mặt các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng

 

BTV

 

Hội trường UB xã

16/thứ 3

Họp triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo cuối năm 2018

 

Ban VHXH

Hội trường UB xã

17/thứ 4

Sáng:  Hội nghị sơ kết phong trào thi đua xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2018.

 

BTV

Hội trường UB xã

18/thứ 5

Làm việc với đoàn kiểm tra công sở văn minh, đánh giá đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Ban VHXH, Công đoàn cơ sở

UBND xã

19/thứ 6

- Gặp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 và cấp phát thuốc chăm sóc sức khỏe

 

Hội LHPN

 

Hội trường UBND xã

20/Thứ 7

Công đoàn phối hợp thôn Liên Nhật xây dựng khu trồng rau

 

BCH Công đoàn

 

Thôn Liên Nhật

21/CN

Nghĩ

 

 

22/thứ 2

Sáng: Giao ban tuần toàn cơ quan

Chiều: Nghe báo cáo kết quả thanh tra của kho bạc Nhà nước

 

BTV

 

 

Hội trường (Gác 2)UBND xã

23/thứ 3

Đi cơ sở và chỉ đạo 10 ngày cao điểm XD NTM thôn Tân Lộc

BQL XD NTM

Thôn Tân Lộc và các thôn còn lại

24/thứ 4

Sáng: Làm việc với hộ Ông Lê Mai thôn Tân Lộc về giải quyết vường mắc GPMB làm sân bóng thôn Tân Lộc

TT UBND

Hội trường (Gác 2)UBND xã

25/thứ 5

Tiếp công dân định kỳ

TT UBND

Phòng tiếp dân

 

26/thứ 6

 

Sáng: Họp đánh giá kết quả triển khai NQ 24

 

TTUBND

 

 

Hội trường (Gác 2)UBND xã

 

27/Thứ 7

Công đoàn ra quân làm sân bóng thôn Tân Lộc

Công đoàn cơ sở

Thôn Tân Lộc

28/CN

Nghĩ

 

 

29/thứ 2

Sáng: Giao ban tuần toàn khối cơ quan

Chiều: Đi cơ sở

TTUBND

Hội trường (Gác 2)UBND xã

30/thứ 3

Đi cơ sở

BQL XD NTM

11 thôn

31/thứ 4

Sáng: Làm việc đoàn kiểm tra CCHC thành phố

TT UBND

Hội trường (Gác 2)UBND xã

 

 

Nơi nhận:                                              ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH HẠ

 - TT Đảng ủy – HĐND

- TT UBND;

- Trưởng phó, các ban ngành đoàn thể cấp xã;

- 11 thôn;

 - Lưu: VPUB.

 - Gửi: VB giấy và VBĐT

 

 

 

Liên kết website