• Tổ chức Tháng cao điểm triển khai xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu xã Thạch Hạ

  Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 11/6/2018 của UBND Tỉnh; Công văn 1116/CV-UBND thành phố Hà Tĩnh ngày 12/6/2018 về triển khai phát động tháng cao điểm xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên toàn thành phố Hà Tĩnh. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn xã ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, có hiệu quả; Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch phát động tháng cao điểm xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu từ ngày 15/6/2018 đến ngày 15/7/2018 trên địa bàn xã Thạch Hạ, như sau:
 • BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SƠ KẾT 3 NĂM (GIAI ĐOẠN 2016-2018) THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

  I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH 1.Công tác kiện toàn bộ máy chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình trên phạm vi toàn quốc đến thời điểm đánh giá. 2.Ban hành các cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình.
 • Hội nghị BCĐ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

  Chiều ngày 5/6, Thành ủy Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm đánh giá tình hình thực hiện chương trình xây dựng NTM tháng 5 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh-Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và đồng chí Hà Văn Trọng - TUV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.
 • Đại biểu cả nước “ngất ngây” trước những miền quê NTM Hà Tĩnh

  Ngày 14/4, người dân các miền quê nông thôn mới Hà Tĩnh vui mừng chào đón hơn 450 đại biểu từ các tỉnh, thành trên khắp cả nước về tham quan, chứng kiến thành quả xây dựng nông thôn mới (NTM) với những miền quê thanh bình, trù phú.

Liên kết website