• V/v tổ chức cuộc thi “Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu xã Thạch Hạ năm 2017”

  Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tổ chức cuộc thi “Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu Hà Tĩnh năm 2017”. Được sự thống nhất của BCĐ, BQL xây dựng NTM xã, UBND xã Thạch Hạ xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi như sau:
 • Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu xã Thạch Hạ năm 2017”

  Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu năm 2017”; Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2017 của UBND xã Thạch Hạ về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu xã Thạch Hạ năm 2017”, Ban Tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu, vườn mẫu xã Thạch Hạ năm 2017” ban hành Thể lệ cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu xã Thạch Hạ năm 2017” như sau:
 • PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN TRONG XÂY DỰNG NTM Ở TP HÀ TĨNH

  Phát huy sức mạnh toàn dân để phong trào xây dựng nông thôn mới diễn ra mạnh mẽ hơn… là nhiệm vụ được đề ra tại hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới TP Hà Tĩnh.
 • HỘI NGHỊ BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRONG THỜI GIAN TỚI

  Thành ủy Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Hà Văn Trọng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.
 • UBND THÀNH PHỐ LÀM VIỆC VỚI CÁC XÃ VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI VỀ TẬP TRUNG CŨNG CỐ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ

  UBND thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức buổi làm việc với các xã về đích nông thôn mới để nhe báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mơi thời gian qua, kế hoạch hoàn thiện, cũng cố và nâng cao các tiêu chí trong thời gian tới. Đồng chí Hà Văn Trọng – Tỉnh ủy viên, Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi làm việc. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Quý - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
 • Ban hành kế hoạc triển khai nghị quyết Quốc hội về nông thôn mới

  Ngày 4/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 414/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Liên kết website