Di tích văn hóa xã Thạch Hạ

   Trên địa bàn xã Thạch Hạ có Di tích lich sử  văn Hóa cấp tỉnh đó là nhà thờ họ Võ Tá và Miếu Quan quận. ngoài ra trên địa bàn còn có các miếu làng như ở Miếu Hạ Vàng ở thôn Liên Hà, miếu Làng Gậm ở thôn Liên Thanh, miếu chùa ở thôn Tân Lộc… bên cạnh đó các nhà thờ của các dòng họ như họ Nguyễn Hữu, Trương Công… cũng được đầu tư xây dựng bài bản.

   Bên canh đó trên địa bàn có 2 ngôi nhà thời thiên chua giáo đó là: Nhà thờ giáo xứ an Nhiên và nhà thờ giáo họ Hoàng Yên thuộc xứ Chân Thành. Nhìn chung 2 ngôi nhà thờ được xây dựng bài bản, đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật và chất lượng.

   Xã Thạch Hạ nằm bên bờ nam của lưu vực rông rào cái nên đã tạo cảnh quang tuyệt đẹp dọc trên bờ đê đồng môn chính vì vậy mà nơi đây đã đang và sẽ là điểm hấp dẫn để phát triển du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng kết hợp với khu ẩm thực đê đồng môn.