SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐẢNG ỦY

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Nguyễn Hữu Hùng

Bí thư Đảng ủy

02

Nguyễn Hữu Đức

Phó Bí thư TT Đảng ủy

03

Nguyễn Sông Hàn

Phó Bí thư Đảng ủy

04

Nguyễn Thị Lê

Văn phòng Đảng ủy

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Nguyễn Hữu Hùng

Chủ tịch HĐND

02

Trương Công Thành

Phó chủ tịch HĐND

03

Nguyễn Sông Hàn

Chủ tịch UBND

04

Trương Thế Kỷ

Phó chủ tịch UBND

05

Nguyễn Đăng Thành

Ủy viên UBND

06

Võ Tá Hoàng

Ủy viên UBND

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Nguyễn Văn Hóa

Chủ tịch UBMTTQ

02

Lê Đức Tuyên

Phó chủ tịch UBMTTQ

     

 

HỘI NÔNG DÂN

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Nguyễn Hữu Anh

Chủ tịch

02

Lê Trọng Hậu

Phó chủ tịch

 

HỘI PHỤ NỮ

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Nguyễn Thị Tịnh

Chủ tịch

02

Trương Thị Hồng

Phó chủ tịch

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Nguyễn Đình Vinh

Chủ tịch

02

Nguyễn Hữu Đàm

Phó chủ tịch

 

ĐOÀN THANH NIÊN

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Võ Thị Khánh Linh

Bí thư Đoàn Thanh niên

02

Lê Đức Anh

Phó bí thư Đoàn Thanh niên

 

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Nguyễn Thanh Hưởng

Chủ tịch

02

Lê Đức Tuyên

Phó chủ tịch