Tra cứu văn bản của xã

Tổng số: 156 văn bản.

Số hiệu văn bản Ngày ban hànhTrích yếu
35/UBND 21/06/2019 V/v huy động quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ bảo trợ trẻ em năm 2018
55/BC-UBND 22/10/2018 Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2018. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019
62/UBND 22/10/2018 Công văn hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
60/UBND 22/10/2018 PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ XÂY DỰNG NTM, CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THẠCH HẠ
50/UBND 20/10/2018 Công văn đề xuất tính giá thuế đối với nhà ở tư nhân
46/KH- UBND 18/10/2018 kế hoạch ứng dụng công nghệ thôn tin năm 2019
161/TTr-UBND 18/10/2018 Tờ trình xin xét giao đất làm nhà ở
162/TTr-UBND 18/10/2018 Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí chỉnh tranh, sửa chữa trạm y tế
134/QĐ-UBND 16/10/2018 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980
54/BC-UBND 15/10/2018 BC kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền

  Văn bản mới

 • 35/UBND
  V/v huy động quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ bảo trợ trẻ em năm 2018
 • 55/BC-UBND
  Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2018. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019
 • 62/UBND
  Công văn hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
 • 60/UBND
  PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ XÂY DỰNG NTM, CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THẠCH HẠ
 • 50/UBND
  Công văn đề xuất tính giá thuế đối với nhà ở tư nhân
 • 46/KH- UBND
  kế hoạch ứng dụng công nghệ thôn tin năm 2019
 • 161/TTr-UBND
  Tờ trình xin xét giao đất làm nhà ở
 • 162/TTr-UBND
  Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí chỉnh tranh, sửa chữa trạm y tế
 • 134/QĐ-UBND
  QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980
 • 54/BC-UBND
  BC kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền