Tra cứu văn bản của xã

Tổng số: 26 văn bản.

Số hiệu văn bản Ngày ban hànhTrích yếu
46/KH- UBND 18/10/2018 kế hoạch ứng dụng công nghệ thôn tin năm 2019
45/KH-UBND 09/10/2018 Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018
16/KH - MT 30/07/2018 KẾ HOẠCH Mặt trận và các đoàn thể tham gia xây dựng vườn mẩu, chỉnh trang vườn hộ, trong tháng 5 tháng cuối năm 2018
01 25/07/2018 KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018
01 /KH/MT- CA 25/07/2018 KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018
34 /KH-UBND 15/06/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng cao điểm triển khai xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu xã Thạch Hạ
34/KH-UBND 15/06/2018 Tổ chức Tháng cao điểm triển khai xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu xã Thạch Hạ
31/KH-UBND 13/06/2018 Thực hiện duy trì, chuyển đổi, xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2018
16/KH-UBND 03/06/2018 KẾ HOẠCH Về việc tổ chức tư vấn các chính sách liên quan của Nhà nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển
KH 14/05/2018 Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTH

  Văn bản mới

 • 35/UBND
  V/v huy động quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ bảo trợ trẻ em năm 2018
 • 55/BC-UBND
  Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2018. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019
 • 62/UBND
  Công văn hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
 • 60/UBND
  PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ XÂY DỰNG NTM, CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THẠCH HẠ
 • 50/UBND
  Công văn đề xuất tính giá thuế đối với nhà ở tư nhân
 • 46/KH- UBND
  kế hoạch ứng dụng công nghệ thôn tin năm 2019
 • 161/TTr-UBND
  Tờ trình xin xét giao đất làm nhà ở
 • 162/TTr-UBND
  Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí chỉnh tranh, sửa chữa trạm y tế
 • 134/QĐ-UBND
  QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980
 • 54/BC-UBND
  BC kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền