Tra cứu văn bản của xã

Tổng số: 12 văn bản.

Số hiệu văn bản Ngày ban hànhTrích yếu
16/KH - MT 30/07/2018 KẾ HOẠCH Mặt trận và các đoàn thể tham gia xây dựng vườn mẩu, chỉnh trang vườn hộ, trong tháng 5 tháng cuối năm 2018
01 25/07/2018 KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018
34 /KH-UBND 15/06/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng cao điểm triển khai xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu xã Thạch Hạ
KH 14/05/2018 Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTH
KH 17/04/2018 Đề án sản xuất vụ hè thu năm 2018
165/KH - UBND 29/12/2017 Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018
166/KH-UBND 29/12/2017 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018
26 /KH-UBND 30/08/2017 Tiếp tục tăng cường ra quân lập lại trật tự ATGT - Trật trự kỷ cương đô thị trên địa bàn xã Thạch Hạ
102 /Q§-UBND 26/07/2017 V/v ban hành chƣơng trình công tác của UBND xã Thạch Hạ thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 3 HĐND xã và NQ HĐND thành phố kỳ họp thứ 4 và chƣơng trình công tác thực hiện kế hoạch phát triển KTXH – QPAN của UBND thành phố Hà Tĩnh 6 tháng cuối năm 2017
10 /KH-UBND 15/03/2017 Tiếp tục tăng cường ra quân lập lại trật tự ATGT – trật tự kỷ cương đô thị an toàn giao thông trên địa bàn xã Thạch Hạ.

  Văn bản mới

 • 37/UBND
  tuyên truyền và tham gia cổ vũ liên hoan Dân ca Ví, Giặm liên tỉnh Hà Tĩnh – Nghệ An năm 2018
 • 90
  V/v thành lập ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 896/QĐ- TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ
 • 34/UBND
  Hướng dẫn tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 02-9
 • 84/QĐ - UBND
  Thành lập ban vận động nguồn XHH đầu tư CSVC trường học năm học 2018 - 2019
 • 85/QĐ - UBND
  Quyết định thành lập Ban quản lý đầu tư CSVC trường học năm học 2018 - 2019
 • 75/QĐ - UBND
  Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình sản xuất rau tại thôn Liên Nhật
 • 16/KH - MT
  KẾ HOẠCH Mặt trận và các đoàn thể tham gia xây dựng vườn mẩu, chỉnh trang vườn hộ, trong tháng 5 tháng cuối năm 2018
 • 01
  KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018
 • 1196/QĐ - UBND
  Quyết định công nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích
 • 37/KH-UBND
  GM tổ chức thi hòa giải viên giỏi