Tra cứu văn bản của xã

Tổng số: 17 văn bản.

Số hiệu văn bản Ngày ban hànhTrích yếu
TT 06/06/2018 Về việc xin phê duyệt quy hoạch xen dắm dân cư tại các vị trí thôn Đông Đoài (02 điểm), thôn Tân Lộc (02 điểm), thôn Thượng (01 điểm) của xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh.
TT 28/05/2018 V/v xin điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đấtTrường THCS Quang Trung, xã Thạch Hạ
TT 23/05/2018 V/v: Đề nghị hỗ trợ kinh phí trả nợ xây dựng cơ bản tại xã Thạch Hạ từ nguồn vốn đầu tư ngân sách Thành phố năm 2018
131 /TTr-UBND 03/10/2017 V/v đề xuất cơ chế hỗ trợ khôi phục sản xuất và hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình bị thiệt hại sau Bão số 10 tại xã Thạch Hạ.
128 /TTr- UBND 28/09/2017 Về việc: Phê duyệt danh mục sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực Xã Thạch Hạ phát triển giai đoạn 2017- 2020.
128/TTr-UBND 27/09/2017 V/v hỗ trợ xi măng để khắc phục các công trình, nhà cửa bị thiệt hại sau Bão tại xã Thạch Hạ
125/TTr- UBND 26/09/2017 V/v đăng ký các công trình được UBND thành phố hỗ trợ trả nợ xây dựng nông thôn mới xã Thạch Hạ
122 /TTr-UBND 21/09/2017 VÒ viÖc thẩm đinh, phê duyệt điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng c«ng tr×nh Hệ thống đường điện, đường nước khu dân cư thôn Tân Học, xã Thạch Hạ. Hạng mục: Đường điện 0,4KV khu dân thôn Tân Học và hệ thống cấp nước khu dân thôn Tân Học.
115 /TTr-UBND 30/08/2017 Về việc xin chủ trương điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
106 /TTr-UBND 08/08/2017 Về việc xin điều chỉnh cục bộ mục đích sử dụng đất tại vị trí khu đất sản xuất nông nghiệp thuộc Quy hoạch Nông thôn mới xã Thạch Hạ

  Văn bản mới

 • 37/UBND
  tuyên truyền và tham gia cổ vũ liên hoan Dân ca Ví, Giặm liên tỉnh Hà Tĩnh – Nghệ An năm 2018
 • 90
  V/v thành lập ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 896/QĐ- TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ
 • 34/UBND
  Hướng dẫn tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 02-9
 • 84/QĐ - UBND
  Thành lập ban vận động nguồn XHH đầu tư CSVC trường học năm học 2018 - 2019
 • 85/QĐ - UBND
  Quyết định thành lập Ban quản lý đầu tư CSVC trường học năm học 2018 - 2019
 • 75/QĐ - UBND
  Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình sản xuất rau tại thôn Liên Nhật
 • 16/KH - MT
  KẾ HOẠCH Mặt trận và các đoàn thể tham gia xây dựng vườn mẩu, chỉnh trang vườn hộ, trong tháng 5 tháng cuối năm 2018
 • 01
  KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018
 • 1196/QĐ - UBND
  Quyết định công nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích
 • 37/KH-UBND
  GM tổ chức thi hòa giải viên giỏi