Tra cứu văn bản của xã

Tổng số: 19 văn bản.

Số hiệu văn bản Ngày ban hànhTrích yếu
21/BC 18/06/2018 Kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2018
bc 16/06/2018 Báo cáo kiểm điểm tổ chức, cá nhân trong công tác điều tra, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ Xuân năm 2017
BC 16/06/2018 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ-XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG-AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
35/BC - UBND 13/09/2017 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ-XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG-AN NINH 9 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 3 THÁNG CUỐI NĂM 2017
34 /BC-UBND 07/09/2017 Kết quả phối hợp tổng hợp nội dung đối thoại doanh nghiệp và hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn.
31/BC-UBND 29/08/2017 Tình hình hoạt động kiều bào tổ chức tô giáo tại địa phương
31 /BC-UBND 29/08/2017 Tình hình hoạt động kiều bào tổ chức tô giáo tại địa phương
29/BC - UBND 25/08/2017 Về việc xử lý vi phạm an toàn đê điều
29 /BC-UBND 25/08/2017 Về việc xử lý vi phạm an toàn đê điều
35/BC - UBND 09/08/2017 Kết quả rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động các mô hình Sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp

  Văn bản mới

 • 37/UBND
  tuyên truyền và tham gia cổ vũ liên hoan Dân ca Ví, Giặm liên tỉnh Hà Tĩnh – Nghệ An năm 2018
 • 90
  V/v thành lập ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 896/QĐ- TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ
 • 34/UBND
  Hướng dẫn tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 02-9
 • 84/QĐ - UBND
  Thành lập ban vận động nguồn XHH đầu tư CSVC trường học năm học 2018 - 2019
 • 85/QĐ - UBND
  Quyết định thành lập Ban quản lý đầu tư CSVC trường học năm học 2018 - 2019
 • 75/QĐ - UBND
  Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình sản xuất rau tại thôn Liên Nhật
 • 16/KH - MT
  KẾ HOẠCH Mặt trận và các đoàn thể tham gia xây dựng vườn mẩu, chỉnh trang vườn hộ, trong tháng 5 tháng cuối năm 2018
 • 01
  KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018
 • 1196/QĐ - UBND
  Quyết định công nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích
 • 37/KH-UBND
  GM tổ chức thi hòa giải viên giỏi