Tra cứu văn bản của xã

Tổng số: 48 văn bản.

Số hiệu văn bản Ngày ban hànhTrích yếu
19/BC-UBND 03/05/2019 BÁO CÁO Kết quả tự kiểm tra cải cách hành chính 6 đầu năm năm 2019 Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
18/BC-UBND 02/05/2019 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ KIỂU MẪU, XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU ĐẾN THÁNG 4 - 2019
14/BC-UBND 26/03/2019 BÁO CÁO Công tác cải Cách hành chính giai đoạn 2015 – 2018 của UBND xã Thạch Hạ
13/BC-UBND 25/03/2019 BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KTXH – QPAN QUÝ 1; KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHỦ YẾU TRONG NĂM 2019.
12/BC-UBND 18/03/2019 BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ 01 NĂM 201
11/BC-UBND 11/03/2019 BÁO CÁO Triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ X HĐND thành phố Hà Tĩnh và kỳ họp thứ 6 HĐND xã Thạch Hạ
10/BC-UBND 10/03/2019 BÁO CÁO Về về khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC và hoạt động công vụ theo công văn số 322/UBND –NV năm 2019
09/BC-UBND 06/03/2019 BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính hoạt động công vụ tại UBND xã Thạch Hạ quý 1 năm 2019.
08/BC-UBND 04/03/2019 BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới
08/BC-UBND 04/03/2019 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm 2018, giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới

  Văn bản mới

 • 24/KH-UBND
  KẾ HOẠCH PHÚC TRA HỘ NGHÈO CUỐI NĂM 2018
 • 19/BC-UBND
  BÁO CÁO Kết quả tự kiểm tra cải cách hành chính 6 đầu năm năm 2019 Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
 • 36/CV-UBND
  V/v phối hợp báo cáo, kê khai, nộp thuế Xây dựng nhà ở tư nhân
 • 35/GM-UBND
  GIẤY MỜI nghiệm thu Diện tích giống lúa thử nghiệm ADI 168 Tại xã Thạch Hạ.
 • 18/BC-UBND
  BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ KIỂU MẪU, XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU ĐẾN THÁNG 4 - 2019
 • 35/CV-UBND
  V/V hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng
 • 34/CV-UBND
  V/v Trả lời đơn thư của công dân
 • 49/QĐ-UBND
  QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban chỉ đạo tiêm phòng năm 2019
 • 20/TB-UBND
  THÔNG BÁO Về việc tiêm phòng vacxin cho đàn Gia súc, Gia cầm đợt 1 năm 2019.
 • 32/CV-UBND
  Về việc báo cáo việc các hộ sản xuất bánh đa nem trên địa bàn xã Thạch Hạ.