Tra cứu văn bản của xã

Tổng số: 19 văn bản.

Số hiệu văn bản Ngày ban hànhTrích yếu
21/BC 18/06/2018 Kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2018
bc 16/06/2018 Báo cáo kiểm điểm tổ chức, cá nhân trong công tác điều tra, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ Xuân năm 2017
BC 16/06/2018 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ-XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG-AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
35/BC - UBND 13/09/2017 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ-XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG-AN NINH 9 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 3 THÁNG CUỐI NĂM 2017
34 /BC-UBND 07/09/2017 Kết quả phối hợp tổng hợp nội dung đối thoại doanh nghiệp và hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn.
31/BC-UBND 29/08/2017 Tình hình hoạt động kiều bào tổ chức tô giáo tại địa phương
31 /BC-UBND 29/08/2017 Tình hình hoạt động kiều bào tổ chức tô giáo tại địa phương
29/BC - UBND 25/08/2017 Về việc xử lý vi phạm an toàn đê điều
29 /BC-UBND 25/08/2017 Về việc xử lý vi phạm an toàn đê điều
35/BC - UBND 09/08/2017 Kết quả rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động các mô hình Sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp

  Văn bản mới

 • 37/KH-UBND
  GM tổ chức thi hòa giải viên giỏi
 • 36/GM
  Tham dự hội nghị trao giải cuộc thi khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu và triển khai tháng cao điểm XDNTM
 • 21/GM-HĐND
  GM làm việc với tổ đại biểu HĐND thành phố khóa XX
 • 21/BC
  Kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2018
 • bc
  Báo cáo kiểm điểm tổ chức, cá nhân trong công tác điều tra, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ Xuân năm 2017
 • BC
  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ-XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG-AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
 • TT
  Về việc xin phê duyệt quy hoạch xen dắm dân cư tại các vị trí thôn Đông Đoài (02 điểm), thôn Tân Lộc (02 điểm), thôn Thượng (01 điểm) của xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh.
 • TT
  V/v xin điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đấtTrường THCS Quang Trung, xã Thạch Hạ
 • TT
  V/v: Đề nghị hỗ trợ kinh phí trả nợ xây dựng cơ bản tại xã Thạch Hạ từ nguồn vốn đầu tư ngân sách Thành phố năm 2018
 • QD
  quyet dinh ho thu nhap trung bình xa thạch hạ,